Eldorado Plast

Strona główna » Czym są badania materiałowe?
badanie w laboratorium

Czym są badania materiałowe?

Zgodnie z ogólną definicją badania materiałowe polegają na analizie zarówno fizycznej, jak i chemicznej struktury danego materiału oraz jej wpływie na poszczególne właściwości. Dzięki wykonywaniu tego rodzaju badań możliwe jest zapobieganie niepożądanym zmianom surowca oraz produktu końcowego podczas użytkowania. Badania materiałowe pozwalają również na opracowanie najskuteczniejszej metody wytwarzania danego surowca.

Na czym polegają badania materiałowe i w jakim celu się je wykonuje?

W zależności od rodzaju surowca poddawanego badaniu różnić się mogą sprawdzane parametry. Badania materiałowe wykonywane są przez firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów plastikowych. W przypadku tworzyw sztucznych należy określić rodzaj polimeru oraz współczynnik MFI – wskaźnik szybkości płynięcia. Pozwala to na osiągnięcie odpowiedniej jakości tworzywa w każdej partii, co z kolei wpływa na uniknięcie reklamacji czy wadliwych produktów.

Przeprowadzanie badań materiałowych ma bardzo duże znaczenie, pozwala na stworzenie marki w oczach klientów i zdobycie ich zaufania – przebadane surowce pozwalają na zapewnienie stałej, powtarzalnej jakości niezależnie od partii produktu. Wykonywanie badań materiałowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, wytrzymałości oraz odpowiednich cech użytkowych.

W jaki sposób wykonuje się badania materiałowe?

Badania materiałowe wykonywane są za pomocą specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych oraz sprzętu dedykowanego do badań materiałowych. Laboratorium powinno być wyposażone w urządzenia, dzięki którym można wykonać próby rozciągania i udarności, wyznaczyć próg kruchości w odpowiednim zakresie temperatur czy też wykonać pomiar twardości i siły. Podczas badań wykonuje się również próby zginania, łamania, spłaszczania, ścinania, tłoczenia, obciążania oraz zmęczenia nisko i wysokocyklowego.

Rodzaj testów jest dopasowany ściśle do konkretnego surowca oraz jego pożądanych właściwości. W przypadku tworzyw sztucznych oprócz wspomnianego współczynnika MFI oraz rodzaju polimerów może być sprawdzana gęstość, chłonność wody, właściwości mechaniczne, właściwości cieplne, właściwości chemiczne, a także właściwości elektryczne. Każde badanie materiałowe wykonuje się na specjalnie przygotowanych próbkach.