Eldorado Plast

Strona główna » Usługi » Regranulacja tworzyw PE

Regranulacja tworzyw PE, PP, ABS, PS, PC, PA, PA6, PA6GF, PA6.6, PBT, POM

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, coraz więcej uwagi przykładamy do zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi. Jednym z kluczowych aspektów w tych dziedzinach jest regranulacja tworzyw sztucznych. Proces ten pozwala na odzysk surowca oraz zmniejszenie ilości odpadów, co przekłada się na korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla planety.

Regranulacja tworzyw sztucznych PE

Regranulacja to proces przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na granulat, który może być ponownie wykorzystany do produkcji nowych wyrobów. W przypadku polietylenu (PE) mówimy o regranulacji tworzyw PE. Polietylen jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych, stosowanym między innymi w opakowaniach, foliach czy rurach.

Proces regranulacji tworzyw PE przebiega etapami. Na początek odpady z polietylenu są sortowane i oczyszczane z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak papier, metal czy inne rodzaje tworzyw. Następnie tworzywo jest mielone na mniejsze kawałki, które są suszone i poddawane procesowi aglomeracji. Aglomerat jest następnie przetapiany, a uzyskana masa jest formowana w postać granulatu, który może być ponownie wykorzystany w procesie produkcyjnym.

Regranulacja tworzyw sztucznych PP

Polipropylen (PP) to jeden z najbardziej popularnych termoplastycznych tworzyw sztucznych, który znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Niestety, w wyniku intensywnej eksploatacji tego surowca powstają ogromne ilości odpadów, które mają negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też, coraz częściej poszukuje się sposobów na odzysk i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych, takich jak PP.

Pierwszym etapem regranulacji tworzyw sztucznych PP jest selekcja i przygotowanie surowca. Odpady z polipropylenu są zbierane, segregowane i czyszczone z zanieczyszczeń. Następnie, tworzywo jest mielone na drobne kawałki, które są suszone w celu usunięcia wilgoci. Kolejnym etapem procesu regranulacji jest ekstruzja. Polega ona na stopieniu mielonych kawałków polipropylenu w specjalnym urządzeniu – ekstruderze. W wyniku tego procesu powstaje plastyczna masa, która jest przepychana przez dyszę ekstrudera, tworząc cienką strugę tworzywa sztucznego. Po ekstruzji następuje proces granulacji, czyli formowania stopionego polipropylenu w regularne granulki o określonym kształcie i wielkości. Granulki te są następnie schładzane i suszone, aby uzyskać odpowiednią twardość i wilgotność. W efekcie otrzymujemy regranulat, który może być ponownie wykorzystany w procesach produkcyjnych.

Regranulacja tworzyw sztucznych ABS

Regranulacja tworzyw sztucznych ABS polega na odzyskiwaniu surowca z odpadów produkcyjnych oraz zużytych wyrobów, a następnie przetworzeniu go na granulat, który może być ponownie wykorzystany w procesie produkcyjnym. Proces ten składa się z kilku etapów, które mają na celu przygotowanie materiału do ponownego użycia. Pierwszym krokiem w procesie regranulacji ABS jest odpowiednia segregacja oraz zbieranie odpadów zawierających ten materiał. Odpady te mogą pochodzić zarówno z przemysłu, jak i z gospodarstw domowych. Następnie odpady ABS są poddawane procesowi mycia w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, takich jak resztki farb, klejów czy innych substancji chemicznych. Po umyciu materiał jest suszony, co pozwala na pozbycie się wilgoci oraz ewentualnych pozostałości środków myjących. Po przygotowaniu surowca następuje proces mielenia, polegający na rozdrobnieniu odpadów ABS na mniejsze fragmenty. Uzyskane w ten sposób drobiny są poddawane procesowi granulacji, który polega na stopieniu tworzywa w wysokich temperaturach, a następnie formowaniu go w postaci granulatu. W wyniku tego procesu powstaje tzw. regranulat ABS, który może być ponownie wykorzystany w produkcji nowych wyrobów.