Eldorado Plast

Strona główna » Na czym polega utylizacja tworzyw sztucznych?
butelki PET

Na czym polega utylizacja tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne można obecnie spotkać na każdym kroku. Elementy wyposażenia, foliowe torebki, plastikowe butelki czy kubeczki i wiele innych przedmiotów produkuje się z tworzyw sztucznych. Ze względu na ich niską masę własną oraz dobre parametry zaczęły być wykorzystywane w praktycznie każdej branży. Wzmożona produkcja tego typu elementów spowodowała spory wzrost ilości odpadów, które nie ulegają rozkładowi. Z tego powodu podjęto działania, mające na celu ponowne wykorzystanie odpadów z plastiku lub ich utylizację.

Czym jest utylizacja tworzyw sztucznych i jak się ją wykonuje?

Odpady z tworzyw sztucznych stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Tony plastiku zalegającego na ziemi i w wodzie oddziałuje szkodliwie na ludzi, rośliny i zwierzęta. Obecnie większość tworzyw sztucznych można poddać utylizacji lub recyklingowi. Chociaż oba te określenia dotyczą przetwarzania odpadów, nie są tym samym. Utylizacja polega na całkowitym unieszkodliwieniu lub usunięciu odpadów za pomocą obróbki termicznej, chemicznej, fizycznej lub biologicznej. Poprzez recykling rozumie się ponowne przetworzenie odpadów z tworzywa sztucznego. Mimo tych różnic często używa się określenia utylizacja w kontekście przetwarzania odpadów.

Klasycznej utylizacji poddaje się głównie materiały i odpadki, których nie da się przetworzyć lub są szkodliwe. Większa część odpadów z tworzyw sztucznych zostaje poddana recyklingowi. Obecnie wyróżnia się dwie grupy metod recyklingu plastiku – surowcowe oraz materiałowe. Wykorzystując metody surowcowe, można przekształcić tworzywa sztuczne w części składowe, z których je stworzono. W tym celu stosuje się różnego rodzaju reakcje chemiczne, a z otrzymanych półproduktów używa się ponownie podczas produkcji poliestrów lub poliwęglanów.

Metody materiałowe są dosyć popularną grupą metod recyklingu. Najczęściej polegają na rozdrobnieniu odpadów do formy granulatu, który można ponownie przetworzyć. W ten sposób przetwarza się polietylen, polichlorek winylu oraz przedmioty wykonane z politereftalanu etylenu, czyli popularnego PET. Na początku tworzywa są odpowiednio segregowane i oczyszczane, a następnie trafiają do specjalistycznych maszyn rozdrabniających. Tak powstały granulat może być wykorzystywany do produkcji nowych elementów z tworzyw sztucznych.