Eldorado Plast

Strona główna » W jaki sposób przeprowadza się nowoczesne badania materiałowe?
recykling odpadów

W jaki sposób przeprowadza się nowoczesne badania materiałowe?

Badania materiałowe polegają na przeprowadzeniu szczegółowej analizy chemicznej oraz fizycznej struktury danego materiału, oraz określeniu wpływu tych parametrów na poszczególne właściwości. Badania materiałowe przeprowadzane są po to, aby uniknąć niepożądanych zmian surowca oraz produktu z niego wykonanego w trakcie użytkowania. Ten rodzaj badań wykorzystuje się również w celu odkrycia najskuteczniejszej metody wytwarzania danego materiału.

W jaki sposób przeprowadzane są nowoczesne badania materiałowe?

To, w jaki sposób przeprowadzane są badania materiałowe, zależne jest od kilku czynników. Należy do nich rodzaj badanego materiału oraz parametry, które podlegają badaniu. Inne próby będą wykonywane na tworzywach sztucznych, inne natomiast na elementach drewnianych czy gumowych. Wykonanie tego rodzaju badań przez firmy zajmujące się recyklingiem różnych materiałów czy przetwórstwem tworzyw sztucznych pozwala na uzyskanie surowca o najlepszej jakości.

Nowoczesne badania materiałowe wykonywane w przedsiębiorstwach wykonuje się na etapie wejście materiału do procesu, na przykład po obróbce plastycznej lub cieplnej, a także na końcowym etapie, kiedy dany element został już wyprodukowany. Podczas badań materiałowych wykorzystywane są techniki chemiczne, fizyczne oraz mechaniczne. Najczęściej surowiec jest poddawany kontroli czystości chemicznej, badaniom twardości, udarności i wytrzymałości, badaniom składu chemicznego, a także badaniom z użyciem mikroskopu elektronowego.

W przypadku tworzyw podczas badań materiałowych surowiec przechodzi przez etap identyfikacji i analizę zawartości metali ciężkich. Następnie następuje badanie właściwości użytkowych i technologicznych, badania starzeniowe, badania odpornościowe na warunki środowiskowe, oddziaływanie promieniowania UV, substancje chemiczne oraz spalanie. Często podczas badań materiałowych sprawdzana jest również chłonność wody, gęstość tworzywa i właściwości elektryczne. Dla producentów tworzyw szczególnie ważne jest określenie rodzaju polimeru oraz współczynnika MFI. Pozwala to na osiągnięcie odpowiedniej jakości tworzywa w każdej partii, co z kolei wpływa na uniknięcie reklamacji czy wadliwych produktów.