Eldorado Plast

Strona główna » Jak wygląda recykling butelek PET?
butelki PET

Jak wygląda recykling butelek PET?

Segregacja odpadów ma duże znaczenie dla środowiska. Wrzucanie metalowych czy plastikowych śmieci do odpowiednio oznaczonego kontenera jest szansą na to, że zyskają one drugie życie. Recykling jest ważny w odniesieniu do wszystkich odpadów, ale szczególnie dużą wagę ma przetwarzanie tworzyw sztucznych, które rozkładają się przez setki lat. Wśród odpadów plastikowych blisko 500 lat na rozkład potrzebują m.in. butelki PET. W jaki sposób można je przetwarzać, by zużyty materiał wykorzystać ponownie? O tym, jak wygląda recykling butelek PET, piszemy poniżej.

Na czym polega recykling butelek PET?

Pierwszym etapem recyklingu butelek PET jest ich segregacja. Wstępna zaczyna się już w naszych domach, specjalistyczną prowadzą natomiast firmy zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem odpadów.  W Tychach przetwarzanie odpadów plastikowych oferuje firma Eldorado Plast. Specjalistyczna selekcja dotyczy wyboru odpadów, które nadają się do przetworzenia. Następnie wyselekcjonowane produkty dzielone są kolorami, po czym następuje ich oczyszczenie z etykiet, kleju i nakrętek. Do segregacji wykorzystuje się specjalistyczne maszyny. Dalej odpady przekazuje się do rozdrobnienia. Rozdrabniarki zmniejszają objętość odpadów plastikowych do postaci drobnych wiórów.

Rozdrobniony plastik jest następnie ponownie oczyszczany. W takiej formie dalej może być przetwarzany na dwa sposoby – mechanicznie lub chemicznie. Mechaniczna metoda przetwarzania butelek PET polega na ich zmieleniu i wytworzeniu tzw. granulatu. Otrzymany granulat można ponownie wykorzystać do produkcji nowych wyrobów z tworzywa sztucznego. Metoda chemiczna z kolei wykorzystuje procesy chemiczne do rozkładu butelek PET na proste związki. W wyniku takiego procesu dochodzi do rozkładu polimerów na monomery, z których następnie otrzymuje się surowiec przeznaczony do produkcji różnych wyrobów plastikowych, nawet takich o nieco zmienionych właściwościach. Z przetworzonych w ten sposób butelek PET można nie tylko wyprodukować nowe opakowania, ale także np. odzież czy też meble.