Eldorado Plast

Strona główna » Recykling tworzyw sztucznych Oświęcim

Recykling tworzyw sztucznych Oświęcim

W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie ma ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój. Jednym z kluczowych aspektów tych działań jest recykling tworzyw sztucznych w Oświęcimiu, który pozwala na ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska oraz zmniejszenie zużycia surowców naturalnych.

Proces recyklingu tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych polega na granulacji i regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych w celu uzyskania nowych produktów. Proces ten można podzielić na kilka etapów, które obejmują selekcję, sortowanie, mycie, mielenie, a następnie przetwarzanie surowca wtórnego w nowe wyroby.

Selekcja i sortowanie to pierwsze etapy recyklingu, mające na celu oddzielenie tworzyw sztucznych od innych materiałów oraz podział ich według rodzaju. Następnie tworzywa są myte w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, takich jak resztki jedzenia czy etykiety. Po umyciu tworzywa są mielone na granulat, który może być wykorzystany jako surowiec wtórny w procesie wytwarzania nowych produktów.

Rodzaje tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi

Wyróżniamy kilka głównych rodzajów tworzyw sztucznych, które są poddawane recyklingowi tworzyw sztucznych Oświęcim. Należą do nich m.in. polietylen (PE), polipropylen (PP), Poliamid 6. Poliamid 66, w tym także zbrojony włóknem szklanym), ABS Akrylonitrylo-butadieno-styren oraz polistyren (PS). Każde z tych tworzyw ma swoje specyficzne właściwości, które determinują sposób przetwarzania oraz zastosowanie surowca wtórnego.