Eldorado Plast

Strona główna » Badania materiałowe

Badania materiałowe

Badania materiałowe to kluczowy element w procesie projektowania, wytwarzania i stosowania różnych materiałów. W przypadku polimerów, które są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, badania te pozwalają na identyfikację właściwości materiałów oraz ich potencjalnych zastosowań.

Badania laboratoryjne polimerów

Badania laboratoryjne polimerów odgrywają istotną rolę w analizie właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych tych materiałów. Dzięki tym badaniom możliwe jest ocenienie jakości polimerów oraz ich przydatności w różnych zastosowaniach przemysłowych. Badania laboratoryjne polimerów obejmują szereg technik pomiarowych i analiz, które pozwalają na pełne zrozumienie struktury i właściwości badanych materiałów.

MFI – Wskaźnik szybkości płynięcia (z ang. Melt Flow Index) zgodnie z normą PN-EN ISO 1133-1 lub ASTM D1238
Szybkie i powtarzalne wykonanie oznaczania wskaźników płynięcia metodami A i B według normy ISO 1133-1 (opcjonalnie również metodami A, B, C według normy ASTM D1238). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wskaźników MFR i MVR badanego tworzywa

Identyfikacja polimerów

Identyfikacja polimerów ma kluczowe znaczenie dla różnych sektorów gospodarki.

W przemyśle opakowaniowym identyfikacja polimerów pozwala na dobór odpowiednich materiałów, które spełniają wymagania dotyczące trwałości, bariery dla gazów czy odporności na promieniowanie UV. W motoryzacji jest ona niezbędna do opracowania lekkich i wytrzymałych komponentów, które przyczyniają się do redukcji masy pojazdów i poprawy efektywności energetycznej.